Du som är född 2007 eller 2008 och folkbokförd i Tyresö, är välkommen att söka feriejobb hos Tyresö kommun. Vi erbjuder arbete på förskola, hemtjänst, kontor, vaktmästeri, parkskötsel, dagkollo, omsorgsboende, inom idéella organisationer, föreningsliv och mycket annat.

Tänk på detta innan du söker:

  • För att kunna söka ska du vara född 2007 eller 2008
  • Du som söker feriejobb, måste skapa profil i ditt namn
  • Du ska vara folkbokförd i Tyresö kommun
  • Fundera på vilka perioder du kan jobba, du förväntas kunna jobba alla dagar i den period du blir erbjuden (kolla att skolan har slutat innan perioden startar och att perioden inte krockar med andra semesterplaner)
  • Har du en funktionsnedsättning kan du ansöka om förtur (Du måste styrka ditt behov av förtur genom att lämna ett aktuellt intyg till kommunen senast den 23 februari 2024)
  • Du behöver fylla i kontaktinformation till en vårdnadshavare, som också får meddelande om att du har sökt feriejobb i Tyresö kommun.

Du får svar på din ansökan i början av april.  Alla svar skickas via e-post, håll koll på din e-postad, annars riskerar du att missa viktiga meddelanden.

Eftersom efterfrågan på feriejobb är större än tillgången, lottas platserna ut. Om du tidigare har feriejobbat under ett sommarlov hos Tyresö kommun är chansen att bli erbjuden ett nytt feriejobb mindre. Du kan välja vilka arbetsområden och arbetsperioder som du är mest intresserad av.

OBS! Dina chanser till ett feriejobb ökar om du gör fler val. Om du blir erbjuden ett feriejobb, kan du inte ändra din placering eller period.

Möjlighet till förtur Ungdomar med funktionsnedsättning kan få förtur, sociala skäl kan också avgöra om man kan få förtur.

Du som vill ansöka om förtur ska styrka ditt behov av förtur genom att lämna ett aktuellt intyg till kommunen senaste den 23 februari! Intyget lämnas direkt till feriejobb samordnaren. 
Intyget kan vara från exempelvis en läkare, psykolog eller handläggare. Intyget gör att vi får en beskrivning av dina behov, då ökar chansen att vi kan hitta bra arbetsuppgifter och en passande arbetsmiljö för dig.

Mer information om feriejobb finns här: www.tyreso.se/feriejobb

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Ansökningstiden har gått ut.

Tillbaka