Tyresö kommun

Vad vi gör och vill

Den nya förskolan står i framkant när det gäller nytänkandet av förskolors utformande i kommunen, en förskola för var och en, en förskola för framtiden. De pedagogiska miljöerna inne och ute utmanar det traditionella avdelningstänket i förskola och skapar förutsättningar för en ny pedagogik att ta form, här arbetar vi i team. Teamen möjliggör för pedagogerna och barnen att arbeta i mindre grupper under större delen av dagen. Att tänka nytt i förskolan går helt i linje med hur forskningen förutspår framtidens behov av barnomsorg i relation till tillgången på arbetskraft. Vi behöver hitta nya innovativa lösningar, lösningar som med stöd av en nytänkande arkitektur kan understödjas och möjliggöra för förskolorna att hålla en hög kvalitet med fokus på sitt uppdrag som vilar på en vetenskaplig grund. 

Om tjänsten

Du som förskollärare är ansvarig för det pedagogiska arbetet på förskolan i samverkan med övriga pedagoger. Du ska föra utvecklingen framåt med engagemang och visioner. Utifrån byggnadens förutsättningar och intentioner vill du vara med och forma framtidens förskola! Förskolan Vattenhjulet startade den 1 september 2021. Du kommer att tillsammans med rektor, kollegor och verksamhetsutvecklare vara med och fortsätta uppstarten av förskolan med det pedagogiska funktionsprogrammet som utgångspunkt. Se länk nedan.

https://www.tyreso.se/download/18.3ab0c18c17889d7716caa421/1617869809564/Pedagogiskt funktionsprogram förskola.pdf

Förskolan har successivt öppnats upp under läsåret och har en kapacitet på 144-180 barn. Inredningskonceptet tar sin grund utifrån en syn på barnet som kompetent och nyfiket, där utforskande och inflytande är viktiga komponenter. Byggnaden utformas så att barnen ges olika val utifrån sina förutsättningar. Lokalerna är utformade så att barnen kan mötas i mindre grupper där dokumentation och reflektion ges stora utrymmen. Det finns gått om utrymme för barnens alster och möten mellan barn och material.

För att pedagogiken och verksamheten ska fungera på bästa sätt är miljöns utformning oerhört viktig. Konceptförskolans miljöer är planerade i zoner där varje rum ska innehålla en valbarhet mellan lek, skapande, utforskande aktivitet och lugn aktivitet. Vi skapar förutsättningar för barnen att vara medskapare av sitt eget lärande och vara delaktiga i iscensättande av den pedagogiska miljön. Varje rum ska bjuda in till utforskande där alla barn kan delta på lika villkor utifrån sina förutsättningar. 

Vem är du?

Vi söker dig som är utbildad förskollärare och är kunnig i läroplanens syfte och innehåll. Du har erfarenhet och är van att arbeta med pedagogisk dokumentation som en grund för reflektion, diskussion och utveckling tillsammans med barn, kollegor och familjer. Du har även erfarenhet av och kan självständigt planera och leda aktiviteter med en mindre barngrupp. 

Du har goda kunskaper om målen i förskolans läroplan och förmågan att föra utvecklingen framåt med engagemang och visioner.  Du har goda kunskaper om barn med särskilda behov och du bör ha tillit till din förmåga att självständigt leda mindre barngrupper under en stor del av dagen. Du är en flexibel person med god samarbetsförmåga, du har lätt för att skapa och bibehålla relationer och har en personlig mognad som syns i ditt ledarskap och i din förmåga att se och ta ansvar för helheten. Du är lojal och har ett kreativt nytänkande som kan omsättas i praktiken och leda till resultat.

Välkommen med din ansökan

Varmt välkommen med din ansökan senast 15 april 2024 . Ansökningar tas endast emot via ansökningsformuläret. Har du några frågor? Kontakta mig via mejl:

Rektor Ann-Sofie Måhlstedt, ann-sofie.mahlstedt@tyreso.se

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationen finner du här www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 3 juni 2024 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100% eller enligt överenskommelse
Ort Tyresö
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/78
Publicerat 2024-03-27
Sista ansökningsdag 2024-04-17
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb