Tyresö kommun

Vad vi gör och vill

Hos oss arbetar engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Tyresö. Här finns viljan att utveckla och utmana. Hos oss är det lätt att lyfta en frågeställning, att komma med en idé och att få hjälp. Kulturen är positiv och prestigelös. Vi trivs tillsammans och värnar om att varje medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi arbetar för att långsiktigt kännetecknas som en modern och hållbar arbetsplats.

Enheten för analys och tillväxt är organiserad under avdelningen för strategi och samhällsutveckling. Avdelningens uppdrag är att arbeta med omvärldsanalys, affärsutveckling, visioner, översiktliga planer, strategier och policys, tidiga kontakter med intressenter, initiering av projekt samt strategiska underlag och kalkyler för hela kontorets verksamhet. Tyresö kommun arbetar hela tiden med att stärka samhällsbyggnadsprocessens genomförandefokus i projekten. I Stadsbyggnadsbenchens byggaktörsenkät för 2018 fick Tyresö kommun högst betyg bland Stockholmskommunerna gällande service och samarbete med byggaktörerna under detaljplane- och genomförandefasen. De flesta utvecklingsprojekten finns i kommunens centrala delar där bland annat Wättingebacken och Norra Tyresö Centrum förväntas bidra med upp emot 2000 nya bostäder och ny infrastruktur de kommande åren.

Om tjänsten

Tjänsten är placerad på enheten för analys och tillväxt. Enheten ska bidra till ett nytänkande inom kommunen och se till kontorets affärsmässiga delar med fokus på externa relationer såväl som till samhällsnyttan. Enheten har ett särskilt uppdrag att bevaka en långsiktig planering som stödjer utvecklingen av 300 bostäder per år enligt kommunens översiktsplan. Enheten svarar också för att säkerställa en projektportfölj som ser till att det blir ett positivt netto i exploateringskalkylerna. Enheten består av 1 chef och 7 medarbetare med fokus på analysarbete genom förstudier, strategier och utredningar utifrån juridiska, ekonomiska, demografiska, gestaltningsmässiga och affärsmässiga perspektiv.

Dina arbetsuppgifter innehåller bland annat: 

  • har huvudansvar för att verka strategiskt som fastighetsutvecklare, ansvarar för strategiska markförvärv samt för markanvisningsprocessen.
  • bidrar i avdelningens och enhetens verksamhetsutveckling mot mer affärsdrivet arbetssätt inom samhällsbyggnad. Säkrar beslutsunderlag och gör omvärldsanalyser.
  • tar fram tidiga exploateringskalkyler och kommer med rekommendationer för affärsmässigt strategiska vägval.
  • stödjer och rapporterar till enhetschef och avdelningens ledningsgrupp kring kunskap inom fastighetsmarknaden och bedömningar i tidiga skeden av genomförbarhet, värdeutveckling och lönsamhet.
  • deltar i arbetet med kontorets projektportfölj och måluppföljning.
  • leder och deltar i arbetet med att ta fram utredningar/förstudier, analyser och underlag för projektbeställningar.
  • utvecklar nätverk och relationer med byggaktörer/intressenter.
  • bidrar med att marknadsföra kommunen i olika sammanhang samt konkretiserar projektmöjligheter i samverkan.

Vem är du?

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom samhällsbyggnad, lantmäteri, juridik eller med motsvarande kunskaper, gärna med inriktning mot mark- och fastighetsjuridik så att du har kunskap om Plan- och bygglagen, Jordabalken, anläggningslagen och Fastighetsbildningslagen. Du behöver ha minst 3 års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom affärsområdet. Det är meriterande med erfarenhet av arbete både från privata sidan och i politiskt styrd organisation samt inom plan- och bygglagen och planprocesser. God datorvana är ett krav. B-körkort är önskvärt.

För att lyckas i rollen behöver du ha kunskap inom fastighetsjuridik och avtalsjuridik, för att kunna se förutsättningarna för möjliga fastighetsaffärer och markanvisningar. Samt att utifrån befintliga avtal eller gällande detaljplaner se vilka begränsningar och möjligheter det finns i användning. Du kommer att medverka i förhandlingar vid markanvisning i tidiga skeden, så det är även viktigt med förhandlingsvana. Vidare är det viktigt att du kan utföra exploateringskalkyler i tidiga skeden samt se den ekonomiska konsekvensen vid olika inriktningsbeslut vid markanvändningsfrågor. Det är nödvändigt att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket då du hanterar juridiska texter och har många interna och externa kontakter.

Du har ett affärsmässigt fokus med god analytisk förmåga och har lätt att se helhetsperspektiv. Du tänker strategiskt och kan väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och presentera på ett lätt förståeligt sätt. Nytänkande och kreativt tänkande inom lagstiftningens ramar är önskvärt. Du strukturerar själv ditt arbete och tar eget initiativ. Du är relationsskapande och samarbetar bra tillsammans med andra för att uppnå förväntade mål och deadlines.

Välkommen med din ansökan

Varmt välkommen med din ansökan senast 21 februari 2021. Intervjuer kan komma att ske löpande.

Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:

Enhetschef, Anna Grönblad, anna.gronblad@tyreso.se, 08-578 298 74

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Tyresö
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/177
Kontakt
  • Anna Grönblad, +46857829874
Publicerat 2021-01-25
Sista ansökningsdag 2021-02-28

Tillbaka till lediga jobb