Tyresö kommun

Vad vi gör och vill

Vi verkar för att personer över 18 år med behov av stöd och skydd ska erbjudas insatser för att kunna leva ett liv fritt från våld och på sikt kunna leva sitt liv så självständigt som möjligt.

Som socionom hos oss arbetar du med motivationsarbete, myndighetsutövning och kurativt arbete i form av enskilda stödsamtal och gruppverksamhet. Du kommer utreda den enskildes behov, bedöma eventuella insatser och följa upp dessa. Vi värnar om vikten av ett gott bemötande och möjlighet att skapa tydlighet och förtroende hos våra huvudpersoner. Vi samverkar med många interna och externa partners, särskilt barn- och ungdomsenheterna för ett sammanhållet familjeperspektiv där det finns minderåriga barn.

Hos oss erbjuds du en dynamisk arbetsplats där du som medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta eget ansvar. I Tyresö kommun värdesätts vikten av nätverksarbete och samverkan. Både kring våra huvudpersoner samt på tjänstemannanivå, där vi arbetar på ett strukturerat sätt inom förvaltningen för att underlätta samverkan. 

Om tjänsten

Enheten för socialt stöd och skydd bildades i maj 2022. Inom denna relativt nya enhet ryms arbete med vuxna personer inom områdena:

  • Våldsutsatta och våldsutövare. Kan även omfatta prostitution, människohandel och sexuellt våld. Personer som kan vara i behov av skydd och stöd. 

  • Socialpsykiatri och personer med erfarenhet av varaktiga psykiska funktionsnedsättningar. Här finns bland annat personer med psykossjukdomar, ätstörningar, traumatillstånd/PTSD, personlighetssyndrom, ADHD/ADD och andra psykiatriska tillstånd som föranleder stödbehov i vardagen.

  • Vuxna med varaktiga stödbehov till följd av sammansatta vårdbehov och social situation. Detta kan röra sig om personer som ännu saknar psykiatriska sjukdomstillstånd, personer som getts stöd från integrationsenheten som nyanlända och bedöms ha kvarvarande stödbehov, unga vuxna som varit placerade i kommunens regi och har kvarstående stödbehov. 

Vi arbetar gemensamt med att utveckla verksamheten med särskilda ansvarsområden hos varje medarbetare. Just denna tjänst fokuseras på området våld som kan innefatta; hedersrelaterat våld, våld i nära relation, prostitution samt människohandel för ovan nämnda ändamål. Vi arbetar systematiskt med samverkan kring våldsutsatta och våldsutövare, samt personer med sammansatta stöd- och vårdbehov som exempelvis substansanvändning eller psykiatriska och somatiska sjukdomstillstånd. 

Enheten består av 12 heltidsanställda och 1 visstidsanställning. Här finns funktioner som socialsekreterare, mottagare, gruppledare, administratör och chef. 4 personer arbetar med våld på heltid och några personer har kompetens inom hela enhetens verksamhetsområden. Bland annat mottagare, gruppledare, chef och personer som arbetar med våldsutövare. Vi utökar nu med ytterligare en socialsekreterare inom området våld.

Inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen har vi ett introduktionsprogram för nyanställda som varje ny medarbetare har tillgång till och som anpassas delvis utifrån just dina erfarenheter och behov. Här får du möjlighet till en bred introduktion av förvaltningens samtliga enheter och förutsättningar att skapa goda kollegiala kontakter över hela förvaltningen. 

Vi har möjlighet att erbjuda dig en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde från 1 augusti 2024 eller enligt överenskommelse. 

Vem är du?

Vi söker dig som har lägst socionomexamen. Du har särskilt intresse av att arbeta med området våld och har kompletterat din grundutbildning med yrkesspecifika metodutbildningar så som FREDA, PATRIARK eller läst fördjupningskurser inom universitet/högskola eller annan extern utbildningsarrangör på temat våld.

Du har utbildning i samtalsmetod och/eller motiverande samtal.

Vi söker dig som är engagerad socialarbetare med minst 3 års erfarenhet från myndighetsutövning. Tidigare erfarenheter av arbete med våld och kurativt arbete i form av samtalsmetodik är meriterande.

Du värdesätter socialt arbete, hög kvalité i myndighetsutövning och har god förmåga att skapa trygga och förutsägbara professionella relationer. Du som söker en arbetsplats med närhet till förvaltningsledning och politisk nämnd och där du erbjuds förutsättningar att bedriva utvecklingsarbete ihop med dina kollegor över hela förvaltningen. Om du har en ambition med din yrkesroll som innebär att skapa mervärde för våra huvudpersoner samtidigt som du balanserar professionella bedömningar och förutsättningar med varandra. Du som trivs med kompetenta kollegor som värnar om sitt uppdrag och sin arbetsgrupp - du har förutsättningar att trivas hos oss!

Det är viktigt med god kommunikation i gruppen och att arbetsmiljön präglas av tillit mellan varandra. Vi önskar att du värdesätter öppenhet och tydlighet med kollegor likväl som chef. För att lyckas i rollen behöver du känna dig trygg i att arbeta självständigt. Du har lätt för att skapa förtroende, är lyhörd, vågar tänka i nya banor och har en drivkraft som gör att du får saker gjorda på ett effektivt men genomtänkt sätt. Personlig lämplighet för tjänsten är betydande i rekryteringsprocessen. 

Välkommen med din ansökan

Varmt välkommen med din ansökan senast 30 maj 2024. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:

Tf Enhetschef Anna-Karin Björk 08-578 272 96, anna-karin.bjork@tyreso.se

Socialsekreterare Linda Östman 08-578 291 36, linda.ostman@tyreso.se

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 augusti 2024 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Tyresö
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/124
Kontakt
  • Anna-Karin Björk, +468578247296
  • Jenny Blomqvist , +46857829186
  • Linda Östman, 0857829136
Facklig företrädare
  • Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationer, www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer
  • Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationer, www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer
Publicerat 2024-05-10
Sista ansökningsdag 2024-05-30

Tillbaka till lediga jobb